ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหาร สพม.40 (อดีต-ปัจจุบัน)

นายประสิทธิ์ อินวรรณา

ก.ค.2562 – ปัจจุบัน

นายประทาน หาดยาว

ต.ค.2560 – ก.ค.2562

ดร.อำนาจ บุญทรง

2558 – ต.ค.2560