ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ อินวรรณา
ผอ.สพม.40
นายประทาน หาดยาว
รอง ผอ.สพม.40
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์
รอง ผอ.สพม.40