ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงจอดรถยนต์และถนนของ สพม.40 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Related posts