OPEN HOUSE โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สู่มวลชน OPEN HOUSE โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts

Leave a Comment