การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 08.30 น.นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment