ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน(Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในะยะเวลา ๑ ปี โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 8 คน

ในภาพอาจจะมี 10 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 17 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 20 คน

ในภาพอาจจะมี 34 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 6 คน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้

ในภาพอาจจะมี 16 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

Related posts