การประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน สพป.สระแก้ว เขต 1และ เขต 2

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ สพม.40 จากการศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ เขต 2 จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สพม.40

Related posts

Leave a Comment