การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน เฉลิมราชกุมารี

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา และพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment