ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านระบบ Application ZOOM

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจัหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ และ เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วย นางสาวประกาย บรรลัง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อรับทราบแนวนดยบายในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ผ่านระบบ Application ZOOM ณ ห้อง ผอ.สพท. สพม.40

Related posts

Leave a Comment