“โครงการครัวปันสุข เฉลิมพระเกียรติ”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มอบหมายให้ นางละออง หาญยากรณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการครัวปันสุขเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อแบ่งปันความสุข ความอบอุ่นแก่นักเรียนยากจน ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment