การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี่ยง (CoachingTeam) พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1, ดร.อนันต์ นามทองต้น รองผอ.สพป.เพชรบูณ์ เขต 2 เพื่อชี้แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

Related posts

Leave a Comment