การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2563 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและรองผู็อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1/2563 ณโรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี

Related posts

Leave a Comment