ศึกษาดูงานการบริหารงาน สพท. ณ สพม.39

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วย นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก

Related posts

Leave a Comment