การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Related posts

Leave a Comment