การประชุมคณะบริหารงาน สพม.40 ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพม.40 ครั้งที่ 12/2563 พร้อมด้วย นายประทาน หาดยาว นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสึกษา เขต 40 ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด สพม.40 ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สพม.40

Related posts

Leave a Comment