การประชุมชี้แจงการคัดเลือกครุภัณฑ์การศึกษา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุมชี้แจงในการคัดเลือกรายการครุภัณฑ์การศึกษา พร้อมด้วย นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางฐิตาภา สมพล นักวิชาการพัสดุ, เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงในการคัดเลือกครุภัณฑ์การศึกษา และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment