การประชุมสรุปผลการดำเนินการให้คำปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Coaching)

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการให้คำปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Coaching) พร้อมด้วย นายอาคม วิทยเขตปภา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผอ.รร.ชนแดนวิทยาคม, ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง ผอ.รร.นาเฉลียงวิทยาคม, นางนงเยาว์ นามทองดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ, นางสาวทิพวรรณ ศิริวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 17 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

Related posts

Leave a Comment