ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีการประกาศเจตจำนงผู้บริหารสถานศึกษาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (MOU) ณ ห้องประชุมกอไผ่แก้ว โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ในภาพอาจจะมี 31 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 18 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 26 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 10 คน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน

ในภาพอาจจะมี 6 คน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 15 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

Related posts