การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด โดยมีนายภูนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts

Leave a Comment