การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา แบบบูรณาการ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับชมรายการ “การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน และกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา แบบบูรณาการ” ณ ห้องประขุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment