การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment