การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวดเพชรบูรณ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts

Leave a Comment