สำนักงานคลังจังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วยนายอาคม วิทยเขตปภา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ,นางสาวพัฒนา เต็มเพชร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมต้อนรับคณะคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ(งบลงทุน)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment