อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts