การประชุมทางไกลชี้แจงตัวชี้วัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2563

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ,นายประทาน หาดยาว ,นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment