การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.นาสนุ่นวิทยาคมและร.ร.น้ำร้อนวิทยาคม

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วย นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผอ.รร.เพชรพิทยาคม, นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผอ.รร.ชนแดนวิทยาคม, จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี นางสุพิชญา เหล็กแดง ผอ.รร.นาสนุ่นวิทยาคม, นายคณนันท์ พฤทธสาโรช ผอ.รร.น้ำร้อนวิทยาคม และนายอภิชาฎ พงษ์ภู่ ผอ.รร.ซับบอนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แ

Related posts

Leave a Comment