การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.เมืองกลางวิทยาคม

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วย นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผอ.รร.เพชรพิทยาคม, นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผอ.รร.ชนแดนวิทยาคม, จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผอ.รร.เมืองกลางวิทยาคม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สังกัด สพม.40

Related posts

Leave a Comment