การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ท่าด้วงวิทยาคม

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วย นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผอ.รร.เพชรพิทยาคม, นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผอ.รร.ชนแดนวิทยาคม, จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รรมการประเมินประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี นางน้ำผึ้ง จันเจริญ ผอ.รร.ท่าด้วงวิทยาคม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม สังกัด สพม.40

Related posts

Leave a Comment