MOU โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายประสิทธิ์ อินวรรณา ิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ และนายอาคม วิทยเขตปภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)และประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการ”โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเพชรบุระ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

Related posts