การประชุมพิจารณาการขออนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการขออนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร ของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมด้วย นายประทาน หาดยาว, นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐, ประธานสหวิทยาเขต และ ผอ.กลุ่ม ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สพม.40

Related posts

Leave a Comment