วันครูแห่งชาติครั้งที่ 64

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 8.00 น นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคมอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วม โดยมีนายภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงาน คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู โดยมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการที่เรียกว่า “คุรุสภา”เป็นหน่วยงานที่จัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกของส่วนกลาง ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นประจำทุกปี สำหรับการจัดงานวันครูครั้งนี้ นายภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่า เป็นครั้งที่ 64 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ คุรุสภา ได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ประสานบูรณาการจัดงานวันครู ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัดภายใต้แก่นสาระของการจัดงานวันครู “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” สำหรับกิจกรรมงานวันครู มีพิธีทำบุญตักบาตร / พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ / พิธีคารวะครูอาวุโส / พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบอาชีพวิชาครู และการจัดนิทรรศการของสถานศึกษาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป เกิดเจตคติที่ดีมีความศรัทธาเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือการจัดงานวันครูจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 / สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ / โรงเรียนสังกัดศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดเพชรบูรณ์ / สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาและครูอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และโรงเรียนเพชรพิทยาคม

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ งานแต่งงาน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา, รองเท้า, ต้นไม้, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, ท้องฟ้า, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

Related posts