ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และนางสาวประกาย บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment