การประชุมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุม “วาระยามเช้า” (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อรับฟังนโยบาย ข้อราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด และแนวทางการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ผ่านระบบ Application ZOOM ณ ห้องผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment