สพม.40 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2563 ในประเด็นเรื่อง การลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment