การประชุม สกสค.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมีนายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูล ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts

Leave a Comment