การประชุมเตรียมความพร้อมการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป”นักจิตวิทยา”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่ง นักจิตวิทยา” โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานการจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment