ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างวิชาเอก การย้ายครูฯ พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ประชาสัมพันธ์ อัตรากำลังครู ตำแหน่งว่างข้าราชการครู และความต้องการวิชาเอก เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

คลิ๊ก Download รายละเอียด

Related posts