การประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มอบหมายให้นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 1 โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts

Leave a Comment