การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน สพม.๔๐ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพม.๔๐ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายประทาน หาดยาว นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสึกษา เขต ๔๐ ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด สพม.๔๐ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment