การประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)”

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อรับฟังนโยบาย ข้อราชการจากหน่วยงาต่างๆ ในจังหวัด และแนวทางการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ผ่านระบบ Application ZOOM ณ ห้องผู้อำนวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment