การประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1/2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายประทาน หาดยาว นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment