การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายอาคม วิทยเขตปภา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบ ติดตามนโยบาย และภารกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ผ่านระบบ Application ZOOM ณ ห้อง ผอ.สพม.40

Related posts

Leave a Comment