การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม. ๔๐

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธาน การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๔๐ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 พร้อมด้วย นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครูสายการสอน และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment