การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายประทาน หาดยาว นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๓ เข้าแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment