การประชุมติดตาม ประเมินผล การบริหารตัวชี้วัด สพม.40

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธาน การประชุมติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมด้วยนายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ,นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานติตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment