ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบวาตภัย

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้รับความเสียหายจำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม และโรงเรียนเนินพิทยาคม

Related posts

Leave a Comment