การประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายประทาน หาดยาว นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครูสายผู้สอน และข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.(ผู้อำนวยการกลุ่ม) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment