การประชุมทางไกล(Video Conference)

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วยนายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40,นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ,นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมทางไกล(Video Conference) ในหัวข้อ “สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการคาดหวัง โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผ่านศูนย์ HRDC ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts