การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วยนายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ,นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ผ่านระบบ Application ZOOM ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment