ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ออกประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดยมีนายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประเมินดังกล่าว ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

Related posts

Leave a Comment